商调集贤宾_宫词闷登楼

【商调】集贤宾_宫词闷登楼

作者:曾瑞朝代:元朝

【商调】集贤宾_宫词闷登楼原文
宫词闷登楼倚阑干看暮景,天阔水云平。 

浸池面楼台倒影,书去笺雁字斜横。

衰柳拂月户云窗,残荷临水阁凉亭。

景凄凉助人愁越逞,下妆楼步月空庭。

鸟惊环佩响,鹤吹铎铃鸣。

【逍遥乐】对景如青鸾舞镜,天隔羊车,人囚凤城。

好姻缘辜负了今生,痛伤悲雨泪如倾。

心如醉满怀何日醒,西风传玉漏丁宁。

恰过半夜,胜似三秋,才交四更。

【金菊香】秋虫夜语不堪听,啼树宫鸦不住声。

入孤帏强眠寻梦境,被相思鬼绰了魂灵,纵有梦也难成。

【醋葫芦】睡不着,坐不宁,又不疼不痛病萦萦。

待不思量霎儿心未肯,没乱到更阑人静。

照愁人残蜡碧荧荧,没水烟消金兽鼎。

败叶走庭除,修竹扫苍楹。

唱道是人和闷可难争,则我瘦身躯怎敢共愁肠竞。

伤心情脉脉,病体困腾腾。

画屋风轻,翠被寒增,也温不过早来袜儿冷。

睡魔盼不来,丫鬟叫不应,香消烛灭冷清清。

唯嫦娥与人无世情,可怜咱孤另,透疏帘斜照月偏明。

【商调】集贤宾_宫词闷登楼拼音解读
gōng cí mèn dēng lóu yǐ lán gàn kàn mù jǐng ,tiān kuò shuǐ yún píng 。 

jìn chí miàn lóu tái dǎo yǐng ,shū qù jiān yàn zì xié héng 。

shuāi liǔ fú yuè hù yún chuāng ,cán hé lín shuǐ gé liáng tíng 。

jǐng qī liáng zhù rén chóu yuè chěng ,xià zhuāng lóu bù yuè kōng tíng 。

niǎo jīng huán pèi xiǎng ,hè chuī duó líng míng 。

【xiāo yáo lè 】duì jǐng rú qīng luán wǔ jìng ,tiān gé yáng chē ,rén qiú fèng chéng 。

hǎo yīn yuán gū fù le jīn shēng ,tòng shāng bēi yǔ lèi rú qīng 。

xīn rú zuì mǎn huái hé rì xǐng ,xī fēng chuán yù lòu dīng níng 。

qià guò bàn yè ,shèng sì sān qiū ,cái jiāo sì gèng 。

【jīn jú xiāng 】qiū chóng yè yǔ bú kān tīng ,tí shù gōng yā bú zhù shēng 。

rù gū wéi qiáng mián xún mèng jìng ,bèi xiàng sī guǐ chāo le hún líng ,zòng yǒu mèng yě nán chéng 。

【cù hú lú 】shuì bú zhe ,zuò bú níng ,yòu bú téng bú tòng bìng yíng yíng 。

dài bú sī liàng shà ér xīn wèi kěn ,méi luàn dào gèng lán rén jìng 。

zhào chóu rén cán là bì yíng yíng ,méi shuǐ yān xiāo jīn shòu dǐng 。

bài yè zǒu tíng chú ,xiū zhú sǎo cāng yíng 。

chàng dào shì rén hé mèn kě nán zhēng ,zé wǒ shòu shēn qū zěn gǎn gòng chóu cháng jìng 。

shāng xīn qíng mò mò ,bìng tǐ kùn téng téng 。

huà wū fēng qīng ,cuì bèi hán zēng ,yě wēn bú guò zǎo lái wà ér lěng 。

shuì mó pàn bú lái ,yā huán jiào bú yīng ,xiāng xiāo zhú miè lěng qīng qīng 。

wéi cháng é yǔ rén wú shì qíng ,kě lián zán gū lìng ,tòu shū lián xié zhào yuè piān míng 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

曾瑞 曾瑞(生卒不详),字瑞卿,大兴(今北京大兴)人。因羡慕江浙人才辈出、钱塘景物嘉美,便移居杭州。其人傲岸不羁、神采卓异,谈吐不凡,不愿入仕,优游市井,与江淮一带名士多有交流。靠熟人馈赠为生,自号褐夫。善画能曲,著有杂剧《才子佳人说元宵》,今存,又著散曲集《诗酒余音》,今不存。现存小令五十九首,套数十七曲。…详情