南吕梁州第七_射雁鱼尾红

【南吕】梁州第七_射雁鱼尾红

作者:乔吉朝代:元朝

【南吕】梁州第七_射雁鱼尾红原文
射雁鱼尾红残霞隐隐,鸭头绿秋水涓涓,芙蓉灿烂摇波面。 

见沉浮鸥伴,来往鱼船,平沙衰草,古木苍烟。

江乡景堪爱堪怜,有丹青巧笔难传。

揉蓝靛绿水溪头,铺腻粉白蘋岸边,抹胭脂红叶林前,将笠檐儿慢卷。

迎头,仰面,偷睛儿觑见碧天外雁行现,写破祥云一片笺,头直上慢慢盘旋。

忙拈鹊画弓,急取雕翎箭,端直了燕尾鹓,搭上虎筋弦,秋月弓圆,箭发如飞电,觑高低无侧偏,正中宾鸿,落在蒹葭不见。

转过紫荆坡白草冢黄芦堰,惊起些红脚鸭金头鹅锦背鸳,吓得这鸂鶒儿连忙向败荷里串。

血模糊翅搧扇,扑剌剌可怜,十二枝梢翎向地皮上剪。

【南吕】梁州第七_射雁鱼尾红拼音解读
shè yàn yú wěi hóng cán xiá yǐn yǐn ,yā tóu lǜ qiū shuǐ juān juān ,fú róng càn làn yáo bō miàn 。 

jiàn chén fú ōu bàn ,lái wǎng yú chuán ,píng shā shuāi cǎo ,gǔ mù cāng yān 。

jiāng xiāng jǐng kān ài kān lián ,yǒu dān qīng qiǎo bǐ nán chuán 。

róu lán diàn lǜ shuǐ xī tóu ,pù nì fěn bái pín àn biān ,mò yān zhī hóng yè lín qián ,jiāng lì yán ér màn juàn 。

yíng tóu ,yǎng miàn ,tōu jīng ér qù jiàn bì tiān wài yàn háng xiàn ,xiě pò xiáng yún yī piàn jiān ,tóu zhí shàng màn màn pán xuán 。

máng niān què huà gōng ,jí qǔ diāo líng jiàn ,duān zhí le yàn wěi yuān ,dā shàng hǔ jīn xián ,qiū yuè gōng yuán ,jiàn fā rú fēi diàn ,qù gāo dī wú cè piān ,zhèng zhōng bīn hóng ,luò zài jiān jiā bú jiàn 。

zhuǎn guò zǐ jīng pō bái cǎo zhǒng huáng lú yàn ,jīng qǐ xiē hóng jiǎo yā jīn tóu é jǐn bèi yuān ,xià dé zhè xī chì ér lián máng xiàng bài hé lǐ chuàn 。

xuè mó hú chì shān shàn ,pū là là kě lián ,shí èr zhī shāo líng xiàng dì pí shàng jiǎn 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

乔吉 乔吉(约1280~1345),字梦符,又名吉甫。号鹤笙翁、惺惺道人。太原(今属山西)人。流寓杭州。一生穷困不得志,浪迹江湖,寄情诗酒。以《西湖梧叶儿》一百篇,蜚声词坛,所著杂剧十一种,今存《扬州梦》、《两世姻缘》、《金钱记》三种。其散曲作品数量之多仅次于张可久,与张可久齐名。其作品雅俗兼赅,生动活泼,以清丽为主。以出奇制胜。有《梦符散曲》。李开先说他的…详情