南吕一枝花_为玉叶儿作

【南吕】一枝花_为玉叶儿作

作者:亢文苑朝代:元朝

【南吕】一枝花_为玉叶儿作原文
为玉叶儿作名高唐国盘,色压陈亭榭。 

霞光侵赵璧,瑞霭赛隋珠。

无半点儿尘俗,不比寻常物,世间总不如。

莫夸谈天上飞琼,休卖弄人间美玉。

希罕似朱崖玛瑙,值钱如北海珊瑚。

忒玲珑性格儿通今古。

论清洁是有,瑕疵全无;温柔似粉,滑腻如酥。

则要你汝阳斋韫匮藏诸,不管你丽春园待价沽诸。

若做个玉盆儿必定团圆,做个玉箫管决知音律,做个玉镜台雅称妆梳。

堪人,爱护。

那些儿断尽人肠处,更那堪吴香馥。

只恐旁人认做珷玞,索别辨个虚实。

远藏昆顶千峰古,高出荆山万倍余。

姓卞的先生识真玉,休道刖了他二足。

一身儿与他做主,至死也怀中抱不足。

春风眼底私,夜月心间事。

玉箫鸾凤曲,金缕鹧鸪词。

燕子莺儿,殢杀寻芳使,合欢连理枝。

我为你盼望煞楚雨湘云,耽阁了朝经暮史。

你为我堆宝髻羞盘凤翅,淡朱唇懒注胭脂。

东君有意视。

翠鸾寻梦,彩扇题诗;花笺写恨,锦字传词。

包藏着无限相思,思量煞可意人儿。

儿时看靠纱窗偷转秋波,几时见整云髻轻舒玉指,几时看倚东风笑捻花枝。

新婚,燕尔。

到如今抛闪得人独自,你那点至诚心有谁似?休把那山海盟言不勾思,相会何时。

断肠词写就龙蛇字,叠做个同心方胜儿。

百拜娇姿谨传示:间别了许时,这关心话儿,尽在这殢雨尤云半张儿纸。

琴声动鬼神,剑气冲牛斗。

西风张翰志,落日仲宣楼。

潘鬓成秋,渐觉休文瘦,卧元龙百尺楼。

自扶囊拄杖挑包,醉濯足新丰换酒。

尽是些暄晓日茅檐燕雀,故意困盐车千里骅骝。

英雄肯落儿曹彀?乾坤倦客,江海扁舟,床头金尽,壮志难酬。

任飘零身寄南州,恨黄尘敝尽貂裘。

看别人苫眼铺眉,笑自己缄舌闭口,但则索向寒窗袖手藏头。

如今,更有,那屠龙计策干生受,慢劳攘慢奔走。

顾我真成丧家狗,计拙如鸠。

蛟龙须待春雷吼,雕鹗腾风万里游。

【南吕】一枝花_为玉叶儿作拼音解读
wéi yù yè ér zuò míng gāo táng guó pán ,sè yā chén tíng xiè 。 

xiá guāng qīn zhào bì ,ruì ǎi sài suí zhū 。

wú bàn diǎn ér chén sú ,bú bǐ xún cháng wù ,shì jiān zǒng bú rú 。

mò kuā tán tiān shàng fēi qióng ,xiū mài nòng rén jiān měi yù 。

xī hǎn sì zhū yá mǎ nǎo ,zhí qián rú běi hǎi shān hú 。

tuī líng lóng xìng gé ér tōng jīn gǔ 。

lùn qīng jié shì yǒu ,xiá cī quán wú ;wēn róu sì fěn ,huá nì rú sū 。

zé yào nǐ rǔ yáng zhāi yùn kuì cáng zhū ,bú guǎn nǐ lì chūn yuán dài jià gū zhū 。

ruò zuò gè yù pén ér bì dìng tuán yuán ,zuò gè yù xiāo guǎn jué zhī yīn lǜ ,zuò gè yù jìng tái yǎ chēng zhuāng shū 。

kān rén ,ài hù 。

nà xiē ér duàn jìn rén cháng chù ,gèng nà kān wú xiāng fù 。

zhī kǒng páng rén rèn zuò wǔ fū ,suǒ bié biàn gè xū shí 。

yuǎn cáng kūn dǐng qiān fēng gǔ ,gāo chū jīng shān wàn bèi yú 。

xìng biàn de xiān shēng shí zhēn yù ,xiū dào yuè le tā èr zú 。

yī shēn ér yǔ tā zuò zhǔ ,zhì sǐ yě huái zhōng bào bú zú 。

chūn fēng yǎn dǐ sī ,yè yuè xīn jiān shì 。

yù xiāo luán fèng qǔ ,jīn lǚ zhè gū cí 。

yàn zǐ yīng ér ,tì shā xún fāng shǐ ,hé huān lián lǐ zhī 。

wǒ wéi nǐ pàn wàng shà chǔ yǔ xiāng yún ,dān gé le cháo jīng mù shǐ 。

nǐ wéi wǒ duī bǎo jì xiū pán fèng chì ,dàn zhū chún lǎn zhù yān zhī 。

dōng jun1 yǒu yì tōu kuī shì 。

cuì luán xún mèng ,cǎi shàn tí shī ;huā jiān xiě hèn ,jǐn zì chuán cí 。

bāo cáng zhe wú xiàn xiàng sī ,sī liàng shà kě yì rén ér 。

ér shí kàn kào shā chuāng tōu zhuǎn qiū bō ,jǐ shí jiàn zhěng yún jì qīng shū yù zhǐ ,jǐ shí kàn yǐ dōng fēng xiào niǎn huā zhī 。

xīn hūn ,yàn ěr 。

dào rú jīn pāo shǎn dé rén dú zì ,nǐ nà diǎn zhì chéng xīn yǒu shuí sì ?xiū bǎ nà shān hǎi méng yán bú gōu sī ,xiàng huì hé shí 。

duàn cháng cí xiě jiù lóng shé zì ,dié zuò gè tóng xīn fāng shèng ér 。

bǎi bài jiāo zī jǐn chuán shì :jiān bié le xǔ shí ,zhè guān xīn huà ér ,jìn zài zhè tì yǔ yóu yún bàn zhāng ér zhǐ 。

qín shēng dòng guǐ shén ,jiàn qì chōng niú dòu 。

xī fēng zhāng hàn zhì ,luò rì zhòng xuān lóu 。

pān bìn chéng qiū ,jiàn jiào xiū wén shòu ,wò yuán lóng bǎi chǐ lóu 。

zì fú náng zhǔ zhàng tiāo bāo ,zuì zhuó zú xīn fēng huàn jiǔ 。

jìn shì xiē xuān xiǎo rì máo yán yàn què ,gù yì kùn yán chē qiān lǐ huá liú 。

yīng xióng kěn luò ér cáo gòu ?qián kūn juàn kè ,jiāng hǎi biǎn zhōu ,chuáng tóu jīn jìn ,zhuàng zhì nán chóu 。

rèn piāo líng shēn jì nán zhōu ,hèn huáng chén bì jìn diāo qiú 。

kàn bié rén shān yǎn pù méi ,xiào zì jǐ jiān shé bì kǒu ,dàn zé suǒ xiàng hán chuāng xiù shǒu cáng tóu 。

rú jīn ,gèng yǒu ,nà tú lóng jì cè gàn shēng shòu ,màn láo rǎng màn bēn zǒu 。

gù wǒ zhēn chéng sàng jiā gǒu ,jì zhuō rú jiū 。

jiāo lóng xū dài chūn léi hǒu ,diāo è téng fēng wàn lǐ yóu 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍