满庭芳寓向仲德宿云轩几两月归南艳道中寄

满庭芳(寓向仲德宿云轩几两月归南艳、道中寄)

作者:蔡楠朝代:宋代

满庭芳(寓向仲德宿云轩几两月归南艳、道中寄)原文
手染橙芗,杯摇烛影,夜阑人意醺酣。 

故人惜别,却酒更清谈。

只合相从老矣,知何事、还着征衫。

流年晚,长途匹马,奔走亦何堪。

江潭。

摇落后,云嘘绝壁,雪舞空岩。

念行人归鬓,今已毵毵。

往事真成梦里,十年恨、江北江南。

休凝伫,霜风卷地,寒日又西衔。

满庭芳(寓向仲德宿云轩几两月归南艳、道中寄)拼音解读
shǒu rǎn chéng xiāng ,bēi yáo zhú yǐng ,yè lán rén yì xūn hān 。 

gù rén xī bié ,què jiǔ gèng qīng tán 。

zhī hé xiàng cóng lǎo yǐ ,zhī hé shì 、hái zhe zhēng shān 。

liú nián wǎn ,zhǎng tú pǐ mǎ ,bēn zǒu yì hé kān 。

jiāng tán 。

yáo luò hòu ,yún xū jué bì ,xuě wǔ kōng yán 。

niàn háng rén guī bìn ,jīn yǐ sān sān 。

wǎng shì zhēn chéng mèng lǐ ,shí nián hèn 、jiāng běi jiāng nán 。

xiū níng zhù ,shuāng fēng juàn dì ,hán rì yòu xī xián 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍