听筝抽弦促柱听秦筝

听筝(抽弦促柱听秦筝)

作者:柳中庸朝代:唐朝

听筝(抽弦促柱听秦筝)原文
抽弦促柱听秦筝,无限秦人悲怨声。 

似逐春风知柳态,如随啼鸟识花情。

谁家独夜愁灯影?何处空楼思月明?更入几重离别恨,江南歧路洛阳城。

听筝(抽弦促柱听秦筝)拼音解读
chōu xián cù zhù tīng qín zhēng ,wú xiàn qín rén bēi yuàn shēng 。 

sì zhú chūn fēng zhī liǔ tài ,rú suí tí niǎo shí huā qíng 。

shuí jiā dú yè chóu dēng yǐng ?hé chù kōng lóu sī yuè míng ?gèng rù jǐ zhòng lí bié hèn ,jiāng nán qí lù luò yáng chéng 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

柳中庸 柳中庸名淡,以字行,河东(今山西永济)人。曾授洪府户曹,不就。和李端为诗友。今存诗仅十三首。…详情